Download

For media

Metropoint Office - logo type
file: ZIP / 530,97 KB
Metropoint Office - brochure
file: PDF / 16,99 MB

Specification

Specyfikacja techniczna budynku
file: PDF / 572,85 KB
Specyfikacja techniczna lokali biurowych
file: PDF / 512,21 KB
Specyfikacja techniczna lokali usługowych
file: PDF / 485,86 KB